Palestyna. Wiek I. Lud Izraela pozostaje pod panowaniem rzymskim. Niewielka grupa mężczyzn zaczęła głosić następne przyjście Królestwa. Jej przywódca, rabin Jezus z Nazaretu tchnie nadzieję w serca, ich przesłanie jest miłością i nadzieją, ale nie wszyscy byli w stanie to zrozumieć. To historia trzynastu mężczyzn, którzy rozpoczęli niezwykłą podróż do Wieczności.