Osiem obcych sobie osób pewnego dnia budzi się w nieznanym im miejscu. Żadna z nich nie wie, jak i dlaczego trafiła do tajemniczego pokoju. Wkrótce bohaterowie odkrywają, że przestrzeń, w której przebywają, nie podlega żadnym znanym im prawom fizyki. Tu panują zupełnie inne prawa. Ich odkrycie to jedyna szansa na przetrwanie.

Podobne filmy