Dzieci pochodzące z dwóch zwaśnionych rodzin organizują rywalizujące ze sobą bandy "Orłów" i "Wilków".

Podobne filmy