W tym kinowym koncercie hipnotyzujące obrazy są wyciągane z codziennej rzeczywistości, a następnie wizualnie zmieniane za pomocą najnowocześniejszych technik cyfrowych. Rezultatem jest kronika przejścia od świata zorganizowanego przez zasady natury do świata zdominowanego przez technologię, syntetyczny i wirtualny. Skrajności intymności i spektaklu, tragedii i nadziei stapiają się w fali wizualnej i muzycznej, dając początek unikalnemu, artystycznemu doświadczeniu, które odzwierciedla wizję nowego wspaniałego, zglobalizowanego świata.

Zwiastun

Podobne filmy