Informacje o filmie

Paryż, lata 60. XX wieku. Mały żydowski chłopiec zaprzyjaźnia się ze starym muzułmańskim kupcem.

Podobne filmy