Hendrik Goltzius, holenderski drukarz z końca XVI wieku i rytownik druków erotycznych, uwodzi margrabiego Alzacji, gubernatora wojskowego, by zapłacił za prasę drukarską do tworzenia i publikowania ilustrowanych książek. Goltzius obiecuje mu niezwykłą księgę obrazów ze starotestamentowych opowieści biblijnych: erotycznych opowieści o kuszeniu Adama i Ewy, Lota i jego córek, Dawida i Batszeby, Józefa i żony Potyfara, Samsona i Dalili oraz Jana Chrzciciela i Salome. Aby jeszcze bardziej kusić margrabiego, on i jego drukarnia zaproponują wykonanie dramatyzacji tych erotycznych historii na jego dworze.

Podobne filmy