Polityczny

Czwarta władza

The Post

Dzień szakala

The Day of the Jackal

Siedem dni w maju

Seven Days in May

Obywatel John Doe

Meet John Doe

Lincoln