Kostiumowy

Przeminęło z wiatrem

Gone with the Wind

Iluzjonista

The Illusionist

Misja

The Mission

Niebezpieczne związki

Dangerous Liaisons

Hero

Pan Tadeusz