1774, kilka lat przed Rewolucją Francuską, gdzieś między Poczdamem a Berlinem - Madame de Dumeval, książę Tesis i książę Wand, libertyni wygnani z purytańskiego dworu Ludwika XVI, szukali poparcia u legendarnego księcia Walchen, uwodziciel i wolny myśliciel z Niemiec, samotny w kraju, w którym panowała hipokryzja i fałszywa cnota. Ich misja: wyeksportować libertinage do Niemiec, filozofię oświecenia opartą na odrzuceniu moralności i autorytetu, ale także, a przede wszystkim, znalezienie bezpiecznego miejsca do kontynuowania ich chybionych gier.

Podobne filmy