Informacje o filmie

Historia kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowuje grunt pod dramatyczny awans papieża Jana Pawła II i upadek komunizmu w Europie. Kim jest ten proroczy człowiek, który walczył ze złem i widział powstanie syna Polski?

Podobne filmy