Historia pewnego konika szachowego, który wędrując z rąk do rąk staje się symbolem losu ludzkiego