Portret grupy pionierskich muzyków reggae, „Inna De Yard”, oddaje aktualne znaczenie reggae i jego wartości społeczne oraz pasję muzyki do ożywienia starszego pokolenia, przekazując ją młodszym słuchaczom.

Podobne filmy