Rok po powrocie do swojej rzeczywistości Rintarou zaczyna odczuwać skutki podróży w czasie.

Podobne filmy