Back Home opowiada historię rodziny. Bardzo typowa rodzina z sąsiedztwa. Ukryte tajemnice i wewnętrzne relacje rodzice – dzieci prowadzą do rozpadu relacji zarówno między członkami rodziny, jak i między nimi a lokalną społecznością. Chęć budowania relacji rodzinnych na istniejącej moralności i jasnym kodeksie moralnym w zmieniającym się świecie prowadzi do kryzysu. Dynamika współczesnych procesów społecznych, a także społeczności lokalnych małych i średnich miast, oddala młodzież od swoich rodzin i tradycji. Bohaterka, Urszula, kroczy dramatyczną drogą do niezależności i znalezienia własnej definicji pojęć kluczowych w życiu i budowaniu relacji z innymi ludźmi, takich jak pokrewieństwo, miłość, oddanie, braterstwo.

Podobne filmy

Tam i z powrotem

Tam i z powrotem