Aby uratować swój teatr przed ruiną, miś koala Buster Moon organizuje konkurs piosenki.

Podobne filmy