Dziewczyna zgłasza się do pracy na poczcie. Zajmuje się listami, które powróciły do urzędu z adnotacją "adresat nieznany". Szefem dziewczyny jest imigrant z Chile, który żyje samotnie i unika kontaktów z ludnościę anglosaską. Między kierownikiem a podwładną powoli rodzi się uczucie.

Podobne filmy